Infrabel

INFRABEL is de naamloze vennootschap van publiek recht die verantwoordelijk is voor het beheer, het onderhoud, de vernieuwing en de ontwikkeling van het Belgische spoornet. De onderneming is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de rechten van doorgang aan Belgische en buitenlandse operatoren. De bijzondere structuur van het aandeelhouderschap van Infrabel garandeert zijn totale onafhankelijkheid. Infrabel werd opgericht op 1 januari 2005 na de splitsing van de Belgische Spoorwegen. De onderneming stelt vandaag ongeveer 10.300 mensen te werk en heeft een omzet van ongeveer 1,5 miljard euro (2017).

Infrabel bestudeert de rol die waterstof als energiebron eventueel in de toekomst binnen haar activiteiten kan betekenen.