NIB project 'Power-to-Gas'

Een roadmap studie voor Vlaanderen

Het project ‘Power-to-gas’, gefinancierd door de Vlaamse Overheid en het Agentschap Ondernemen, behelst de uitvoering van een roadmap studie. Met toonaangevende Vlaamse industriële partners worden de diverse technologie- en valorisatietrajecten op vlak van 'Power-to-Gas' voor Vlaanderen in kaart gebracht voor de periode 2014- 2020.  Een oefening die nauw aansluit bij de Europese tijdlijn van Horizon 2020 en de ambities van de FCH-JU (Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking).

Wat is ‘Power-to-Gas'?

De inzet van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon neemt in Europa en ook in Vlaanderen sterk toe. Deze fluctuerende, weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen voeden de elektriciteit in op het bestaande elektriciteitsnet, dat niet is aangepast aan deze sterke toename aan fluctuerende elektriciteitsproductie. Aan het slimmer maken van de netten wordt gewerkt, aan de uitbreiding ook, maar dit laatste is vaak niet evident omwille van kosten en vergunningen.

Vandaar dat in de nabije toekomst het bufferen van grote hoeveelheden elektriciteit een noodzaak wordt. En dit zowel om de maximale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit in te kunnen koppelen, als om deze hernieuwbare elektriciteit zo goed mogelijk te kunnen valoriseren.

Daar waar voor kleinschalige elektriciteitsopslag batterijsystemen volstaan, biedt waterstof perspectieven voor grootschalige energieopslag. Internationaal wordt de stap van hernieuwbare elektriciteit naar waterstof benoemd als “Power-to-Gas”.  

De technologie om elektriciteit om te zetten naar waterstof is gekend (elektrolyse), maar moet voor grootschalige toepassingen verder worden ontwikkeld, gedemonstreerd en opgeschaald.

Cruciaal in het “Power-to-Gas” concept is de wijze waarop de geproduceerde waterstof het best gevaloriseerd kan worden. Volgende trajecten worden onderzocht:

  • injectie in het bestaande aardgasnet of waterstofnet      
  • via een brandstofcel elektricteit maken
  • toeleveren aan waterstoftankstations voor voertuigen
  • met CO2 omzetten naar synthetisch methaan

Doelstellingen

De roadmap studie ‘Power-to-Gas’ voor Vlaanderen heeft als doel:

  • Het definiëren van business-modellen per valorisatietraject
  • Het formuleren van ontwikkelingsperspectieven (technologisch/economisch) per valorisatietraject voor 2014–2020 en een doorkijk naar 2020–2050
  • Het vertalen van de resultaten naar een Vlaams programma rond ‘smart specialisatie’ in lijn met de Europese ambities
  • Het inventarisatie van juridische aspecten, barrières en vereist draagvlak voor implementatie
  • Het definiëren van de waardeketen met concrete invulling door bedrijven van business-clusters voor deze markt per valorisatietraject 

Partners

Partners in het project zijn:

Rapport

Een samenvatting van het eindrapport kan u hier downloaden:
Eindrapport - samenvatting

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid
en wordt uitgevoerd door Agentschap Ondernemen.