Power to gasIn een eerste fase ontwikkelde 'Power-to-gas' een roadmap die de verschillende power-to-gas opties in kaart bracht en bestudeerde hoe de Vlaamse industrie zelf kon positioneren in deze markt.
In een tweede fase verenigde 'Power-to-gas' bedrijven actief in de productie van hernieuwbare energie, in waterstof technologie samen met systeemintegratoren en eindgebruikers tot één sterk cluster.

Power to gas bedrijvencluster Vlaanderen

De “Platform Power-to-Gas” bedrijvencluster werd opgericht naar aanleiding van de  “Power-to-Gas Roadmap-studie voor Vlaanderen (2014-2016).  In de roadmap studie zijn een aantal verschillende Power-to-Gas opties die vandaag beschikbaar zijn geanalyseerd op economische haalbaarheid en is bepaald hoe de Vlaamse industrie een sterke rol kan spelen in deze toekomstige markt.

...

Een roadmap studie voor Vlaanderen

Het project ‘Power-to-gas’, gefinancierd door de Vlaamse Overheid en het Agentschap Ondernemen, behelst de uitvoering van een roadmap studie. Met toonaangevende Vlaamse industriële partners worden de diverse technologie- en valorisatietrajecten op vlak van 'Power-to-Gas' voor Vlaanderen in kaart gebracht voor de periode 2014- 2020.  Een oefening die nauw aansluit bij de...